Biệt điện Trần Lệ Xuân

Trần Lệ Xuân – đệ nhất phu nhân của chế độ Việt Nam Cộng hòa nổi danh với cuộc đời nhiều thị phi. Một trong số đó là việc bà cho xây dựng khu biệt điện xa hoa bậc nhất thời bấy giờ đặt tại Đà Lạt - biệt điện Trần Lệ Xuân. Đây không chỉ là nơi gắn liền với nửa đời an nhàn hưởng thụ của Trần Lệ Xuân trên cương vị vợ cố vấn Ngô Đình Nhu mà còn nhằm thể hiện quyền lực và sự giàu có của gia đình họ Ngô.
  20-02-2017